Oferta - Arendt sc

Idź do spisu treści

Menu główne:

GŁOWICA W-107882

Głowica odkostniająca służy do mechanicznego oddzielania mięsa od kości np. drobiu lub innych drobnych zwierząt, także ryb.

Głowica jest przystosowana do współpracy z maszynami typu "WILK" o wielkościach W - 160, W - 200 oraz W - 130 kątowy. Jest urządzeniem całkowicie zastępującym kosztowne specjalistyczne maszyny z importu.

GŁOWICA JEST POD OCHRONA URZĘDU PATENTOWEGO - zarejestrowana pod numerem: W-107882.
Wykonana z materiałów nierdzewnych. W odróżnieniu od innych tego typu rozwiązań nie wymaga ostrzenia w okresie eksploatacji. Jej wydajność jest zbliżona do specjalistycznych urządzeń zachodnich i w zależności od rodzaju surowca, jego przygotowania i rodzaju "wilka", kształtuje się następująco:
WILK W- 160 powyżej 500 kg/h do około 3000 kg/h na "wilku" kątowym.
Głowica odkostniająca jest urządzeniem przystawnym, umożliwiającym wykorzystanie tej samej maszyny w rożny sposób:

→ jako rozdrabniacz w/g swego przeznaczenia;

→ jako odkostniarka - separator oddzielający mięso od kości.
Czas potrzebny do zmiany funkcji maszyny z "wilka" na odkostniarkę, albo odwrotnie wynosi około 5-10 minut.

Masa mięsa uzyskana za pomocą głowicy może być podstawowym surowcem do wyrobów garmażeryjnych takich jak np. parówki, kotlety, hamburgery itp., albo stosowana jako dodatek do wyrobów mniej rozdrobnionych jako masa wiążąco - wypełniająca. Ponieważ struktura komórkowa zostaje zachowana w masie, ma ona doskonale właściwości wiążące.

Praktyczny odzysk masy mięsnej z drobiu jest wysoki i na przykład z kości korpusów kur wynosi od około 58 % - 86 %. Uzyskana wysoka jakość masy mięsnej jest zgodna z normami polskimi i zagranicznymi.
Obecnie w Polsce i poza granicami eksploatowanych jest kilkadziesiąt głowic, a w ciągu wielu lat od wprowadzenia tego rozwiązania, pracują one bez awarii i reklamacji.

Cena głowicy W - 107882 kształtuje się na poziomie ok. 10 % ceny specjalnego zachodniego urządzenia o podobnych parametrach.

Zapewniamy szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego